Koncepcia

koncepcia výchovy hráčov v MŠK Kysucké Nové Mesto

U8 – U11

čo chceme !!!

 • Technický sebestačný hráč,
 • Vlastné riešenie hráča v spolupráci malých skupinách,
 • Efektívnosť tréningovej jednotky,
 • Intenzita v tréningovej jednotke,
 • Progres hráča,
 • ÚSPECH = sebavedomie hráča.

Čo trénovať?

 • vedenie lopty, pociťovanie lopty, prvý dotyk , obojnohosť,
 • herné zručnosti,
 • uvoľnenie sa pred prihrávkou – hráč s loptou, hráč bez lopty,
 • domáce úlohy,
 • ROZPRÁVANIE HRÁČOV.

Ako trénovať?

 • 15´/25´ – BALL MASTERY – kľučky, vedenie lopty,
 • 15´/20´ – HC /PC/ bez lopty, s loptou,
 • 20´/30´ – HC /PH/ s bránkami 1v1, 2v2, 2v1,
 • 20´/30´ – Hry max 4v4 na bránky,
 • 5´/10´ – domáce úlohy, COACHING – komunikácia s hráčmi.

U12 – U15

čo chceme !!!

 • Technický a taktický sebestačný hráč,
 • Vlastné riešenie herných situácií, súčinnosť v skupinách a v celku,
 • Efektívnosť tréningovej jednotky,
 • Intenzita v tréningovej jednotke,
 • Progres hráča,
 • ÚSPECH = sebavedomie hráča, mentálne nastavenie /hodnoty hráča/,
 • ROZPRÁVANIE HRÁČOV.

Čo trénovať?

 • vedenie lopty, pociťovanie lopty, prvý dotyk , obojnohosť,
 • herné zručnosti,
 • hry,
 • streľba,
 • uvoľnenie sa pred prihrávkou – hráč s loptou, hráč bez lopty,
 • domáce úlohy.

Ako trénovať?

 • 15´/20´ – BALL MASTERY – kľučky, vedenie lopty, zmeny smeru po prihrávke,
 • 20´/25´ – HC s prečíslením 1v1 +neutrál, 2v2 + neutrál, 3v3  + neutrál so zakončením, prevedením,
 • 15´/20´ – zakončenie streľbou po vedení, po prebratí, prvým dotykom,
 • 15´/20´ – HC /PH/ s bránkami 1v1, 2v2, 2v1, 3v2,…
 • 20´/30´ – Hry 4v4, 5v5, 6v6,… s využitím neutrála na bránky, na počet dotykov,…
 • 5´/10´ – domáce úlohy, COACHING – komunikácia s hráčmi.

U17 – U19

čo chceme !!!

 • Technický a taktický sebestačný hráč,
 • Vlastné riešenie herných situácií, súčinnosť v skupinách a v celku,
 • Efektívnosť tréningovej jednotky,
 • Intenzita v tréningovej jednotke,
 • ÚSPECH = sebavedomie hráča, mentálne nastavenie /hodnoty hráča/,
 • ROZPRÁVANIE HRÁČOV,
 • Následnosť podnetov,
 • Progres hráčov,
 • Adaptácia na zaťaženie,
 • Vyprofilovanie hráča na hráčskom poste,
 • Prechod do kategórie dospelých.

Ako trénovať?

 • 10´/15´- individuálne/skupinové predrozcvičenie,
 • 15´/20´- PC DRILL!!! – prihrávka, prvý dotyk,
 • 15´/20´- PH – pozičná, úlohovaná,
 • 20´/30´- HRY – záťažová, taktická, úlohovaná,
 • 10´/15´- dotrénovanie
 • 5´/10´- COACHING – komunikácia s hráčmi.