Ako darovať 2%

2% pre rozvoj futbalovej mládeže v klube MŠK Kysucké Nové Mesto

V praxi Vaše 2% z dane neznamenajú absolútne žiadne výdavky navyše, ide totiž o daň, ktorá by sa v inom prípade odviedla do štátneho rozpočtu. V prípade poukázania 2% z daní pre OZ MFK Kysucké Nové Mesto ju premieňate na podporu, rozvoj detí a fungovanie OZ MFK kysucké Nové Mesto. Pomôžte nám prosím 2% z dane, aby mali talentované deti v našom klube lepšie podmienky pre svoj futbalový a osobnostný rast.

Ako darovať 2%

Neviete, ako darovať 2 percentá z dane? My vám radi poradíme. Do 15. februára 2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmu. Následne si toto potvrdenie uschovajte a pripojte ho k druhému formuláru. Ten sa volá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Všeobecné Vyhlásenie nájdete na internetovej stránke finančnej správy. Naše vyhlásenie si môžete stiahnuť nižšie.

Tlačivo na stiahnutie:

Toto Vyhlásenie vyplníte tak, že doplníte svoje údaje, prípadne doplníte údaje organizácie, ak nie sú predtlačené. Nezabudnite doplniť riadky 12-14. Tie sú veľmi dôležité. Ak máte nejasnosti vo vyplnení formulára, radi Vám s tým pomôžeme na sekretariáte klubu, kde môžete zároveň odovzdať vyhlásenie spolu s potvrdením a my ho doručíme daňovému úradu.

Dokedy darovať 2% z dane?

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie vám robí zamestnávateľ, máte čas do 30. apríla 2020 na to, aby ste poslali Potvrdenie o zaplatení dane (získané od zamestnávateľa) a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (stiahnuté napr. z nášho webu) na daňový úrad v mieste vášho bydliska, resp. na náš sekretariát.

Ak ste SZČO, resp. firma, daňové priznanie podávate do 31. 3. 2020. Do tohto dátumu sa rovnako potrebujete rozhodnúť, komu venujete 2% z dane.

Ak ste v roku 2019 dobrovoľnícky odrobili viac ako 40 hodín (aj pre rôzne organizácie dokopy) a máte o tom potvrdenie, môžete darovať v riadku 13 až 3% z vašej dane. Nevyhnutné je však priložiť potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách k ostatným formulárom, ktoré zasielate daňovému úradu.